powerHpѹvA
vTԤѫ
̷ӺųWwQK̽Фs
ȪAMu : 02-27654066 ǯu : 02-27659081 (WZɶ 24hr)
H | Pڭp | [J| |
[J||nJDHMʶRIӋIf覡ϥλ$ȸQp$
KOԤѰKOTԤѰKO@hTԤѰ
b
KX
Ϥ
ʶRIӋ
[J|
ѰOKX
D|ֳtI NEW
jMDHG
~ZƦ | Ӌ | wO|Ӌ | Ӌ | | | Wuɶ | ԤѤHt | ][uWHӋ
| @hIӋ | @@IӋ | WuAƧ | V | wf֥H | ͱR | HT
ߤ@OƦeQW| oKOIӋ~
No.1 LV61473** - I10,000 I No.2 LV35693** - I9,000 I
No.3 LV62135** -I8,000 I No.4 LV56617** -I7,000 I No.5 LV23988** -I6,000 I No.6 LV34821** -I5,000 I No.7 LV59867** -I4,000 I
No.8 LV61753** -I3,000 I No.9 LV61718** -I2,000 I No.10 LV26326** -I1,000 I
 ~ PՏja糧xPR@, ]ߥHW| 
`ë~   (`ë~)   ̪Wuɶ : 2020-01-30 03:35:15
KOrԤ iJDH][ eDH DHӋ [ڪ̷R ϥλ
KOrԤ:  }
@hTԤ: C 8 I
@@TԤ: C 30 I
ʧO: k
~[: 18
嫬: 
@: 164 (cm)
魫: 46 (kg)
T: 
k: x_

A

5.00

5.00

t

5.00

A

5.00
@R@ 5
AtA
|[ LV5170950 ] wwji AGHOH ( 2020-02-05 02:25:33 )
AtA
|[ LV1527902 ] ƱpbӪC@ AGnnUۤvۤvLnLZKK ( 2020-01-31 02:25:31 )
AtA
|[ LV6179044 ] SDAJOA AG ( 2020-01-15 01:50:02 )
AtA
|[ LV4980436 ] 2020 01 14 AG ( 2020-01-14 10:22:36 )
AtA
|[ LV6219868 ] AGaFSnALROw ( 2020-01-08 01:54:09 )
AtA
|[ LV4326384 ] uݥl AG ( 2020-01-07 01:23:47 )
AtA
|[ LV6210952 ] PxߡI AGAE֨SqFAhRIs ( 2020-01-03 22:53:36 )
AtA
|[ LV6203765 ] C AGՏՏA ( 2020-01-01 04:48:53 )

DH̪WuO
continiue
iJɶm}ɶ
DHӤH | ۤ | | O

Pڭp | [J| | $ȸQp$

vҦ@powerHpѹvA vTԤѫ@@24HR ȪAMu TEL:02-27654066 @FAX:02-27659081
ϸ22ѡ5ͼ
'qںſk'šAw~18Bw㦳欰O͡A18 ՏʎiJsAB@^veΦUfCd18~sWŤeϤTAijzii Ű|TICRFŪAwUP]wC (RR@ͤ@ӯ²bԤA]޲z)